Your browser does not support JavaScript!

0

系教育目標

資訊管理系學生核心能力  
   
1.具備專業語文與資訊應用整合之能力。
   
2.具備分析問題與解決問題方案之能力。
   
3.具備團隊合作與溝通協調合作之能力。
   
  4.具備資訊利用與網路創意行銷之能力。
   
  5.具備電子商務與專案創新開發之能力。
   
  6.具備流程之分析與企業電子化之能力。
   
  7.具備商業智慧與經營管理決策之能力。
   
  8.具備社會關懷與企業倫理認知之能力。